Informacje prawne

CODECLUTCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Zielona Góra, pod adresem: ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 5A, 65-530 Zielona Góra, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000991595, posiadająca numer NIP: 9292072949, numer REGON: 523084147, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł pokrytym w całości.